Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

допомогу для громадян України -pomoc obywatelom Ukrainy

Czcionka:

 

 

 

POMOC DLA OSÓB Z UKRAINY/ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА
У РОЗМІРІ 300 ЗЛОТИХ НА ОДНУ ОСОБУ, НА ЯКУ МАЄ ПРАВО ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПЕРЕБУВАННЯ ЯКОГО НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ВВАЖАЄТЬСЯ ЛЕГАЛЬНИМ

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 583)

 КОМУ НАДАЄТЬСЯ ДОПОМОГА
Громадянин України, який

    внесений до реєстру PESEL,
    легально перебуває на території Республіки Польща (відповідно до вищезгаданого закону).


ДЛЯ ЧОГО МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНА ДОПОМОГА
Допомога призначена, зокрема, на

    продукти харчування,
    одяг
    взуття
    засоби особистої гігієни
    витрати на житло;


ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Допомога надається за заявою особи, яка має на неї право, після отримання номера PESEL. Заява повинна бути заповнена літерами латинського алфавіту.


ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ
Банківський рахунок.


ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ
особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.

Завантажити   https://samorzad.gov.pl/attachment/7a7b8840-be97-4461-987f-12423178c324

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА
ГРОШОВА ДОПОМОГА НА ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА УМОВИ НАДАННЯ ЦІЄЇ ДОПОМОГИ


ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

    Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 583)

  Постанова РМ від 15 березня 2022 р. (Законодавчий вісник 2022 р., поз. 605)
    Розпорядження РМ від 16 березня 2022 р. (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 608)


КОМУ НАЛЕЖИТЬ ВИПЛАТА
Право на пільгу має будь-який суб'єкт, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство, що надаватиме житло та харчування громадянам України, які легально в'їхали на територію Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року.  Перевірка легальності перебування громадянина України відповідно до вищезгаданого Закону.


РОЗМІР ДОПОМОГИ
40 злотих на добу на одну особу.


ПЕРІОД НАДАННЯ ДОПОМОГИ
Не довше 120 днів з дня прибуття громадянина України на територію Республіки Польща.


ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Допомога надається на підставі заяви відповідно до вищезгаданого Положення на період фактичного забезпечення громадян України житлом та харчуванням, але не довше, ніж на 120 днів, і виплачується в порядку погашення заборгованості. Заявник не може отримувати додаткову винагороду за прийняту на проживання особу, наприклад, орендну плату, кошти від фонду тощо, якщо йому вже було виплачено допомогу.  


ПЕРЕВІРКА ЗАЯВИ
Виплата допомоги може бути обумовлена перевіркою умов проживання та харчування, які не повинні загрожувати життю або здоров'ю людини. Перевірку поданої заяви перед виплатою допомоги здійснює уповноважений працівник.

Завантажити   https://samorzad.gov.pl/attachment/9809a1a7-21e3-4a7c-b650-ec51b5030114

Завантажити   https://samorzad.gov.pl/attachment/3e1b7137-b61b-4f16-9bfb-6ef4e14eff69


КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ

особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.


Виплати соціальної допомоги

Громадянину України можуть бути надані грошові та негрошові допомоги відповідно до правил і порядку, передбачених Законом від 3.12.2004 р. про соціальну допомогу (тобто Законодавчий вісник від 2021 р., поз. 2268 з наступними змінами; далі: PomSpołU).

Для отримання цієї допомоги громадянин України подає заяву про особисту, сімейну, дохідну та майнову ситуацію. У процедурі призначення допомоги інтерв'ю з членами сім'ї не проводиться, за винятком випадків, коли виникають сумніви щодо змісту поданої декларації. Такий спосіб розгляду справи однозначно спростить і прискорить прийняття рішення про надання допомоги.

За надання вищезазначених пільг відповідає муніципалітет за місцем проживання заявника.

Аналогічно до вищезазначених правил, допомога може бути надана громадянину України, який легально проживає на території Республіки Польща, член сім'ї якого повернувся на територію України у зв'язку з військовими діями, що тривають.

Член сім'ї, який повернувся на територію України у зв'язку з військовими діями, не включається до складу сім'ї.

Відповідно до ст. 36 (1) і (2) PomSpołU:

Грошові виплати - це

    постійна допомога,
    періодична допомога,
    цільова допомога та цільова допомога,
    допомога та позика для розширення економічних можливостей,

   грошова допомога на утримання та покриття витрат, пов'язаних з вивченням польської мови для іноземців, які отримали в Республіці Польща статус біженця, додатковий захист або дозвіл на тимчасове перебування
    винагорода опікуну за надання опіки, призначеної судом.

Негрошові виплати - це

    соціальна робота,
    кредитний квиток,
    внески на медичне страхування,
    внески на соціальне страхування,
    допомога в натуральній формі, в тому числі для розширення економічних можливостей,
    забезпечення похорону,
    консультації спеціалістів,
    кризове втручання,
    притулок,
    харчування,
    необхідний одяг,
    послуги з догляду за місцем проживання, в центрах підтримки та в сімейних будинках опіки,
    спеціалізовані послуги з догляду за місцем проживання та в центрах підтримки,
    захищене житло,
    проживання та послуги в будинку соціального захисту,
    допомога в отриманні належних житлових умов, у тому числі в захищеному житлі, допомога в працевлаштуванні, допомога в управлінні - у вигляді натуральної допомоги особам, які стають незалежними.

Психологічна допомога

Законопроект також передбачає надання допомоги іншого виду, ніж фінансова допомога або негрошова допомога, зазначена в PomSpołU. Згідно зі статтею 29 Закону України "Про соціальний захист населення", громадянину України може бути надана безоплатна психологічна допомога.

Ця допомога надається головою гміни, мером або керівником міста гміни, під юрисдикцією якої перебуває місце проживання громадянина України.


Надання психологічної допомоги є частиною власних завдань муніципалітету і може дотуватися з державного бюджету.

Виплати соціальної допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Виплати соціальної допомоги є разовими, короткостроковими (наприклад, на один-два місяці, для підтримки у подоланні складних життєвих ситуацій та забезпечення найнагальніших життєвих потреб). Вони надаються на підставі статті 29 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Хто може отримати соціальну допомогу?

    Громадянин України, який легально прибув на територію Республіки Польща з території України в період з 24 лютого 2022 року,
    декларує намір залишитися на території Республіки Польща,
    внесений до реєстру PESEL.

Які соціальні допомоги можуть бути надані громадянам України?

Громадянам України можуть бути надані грошові та негрошові допомоги відповідно до правил і порядку, передбачених Законом від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу.

Види грошової допомоги:

    постійна допомога - призначається особам, які повністю непрацездатні через інвалідність (необхідна довідка про інвалідність, видана польськими установами) або через вік (жінки - 60 років, чоловіки - 65 років - у разі, якщо вони не набули прав з інших систем соціального забезпечення)


    тимчасова допомога - призначається у зв'язку з тривалою хворобою, інвалідністю, безробіттям.

    цільова допомога - призначається для задоволення життєво важливих потреб, зокрема для часткового або повного покриття витрат на придбання продуктів харчування, ліків та лікування, палива, одягу.

    спеціальна цільова допомога - допомога особливого характеру, що надається виключно особам та сім'ям, які не відповідають критерію малозабезпеченості.

Критерії для призначення грошової допомоги

    Підставою для надання грошової допомоги є відповідність критерію доходу, який становить 776 злотих для особи, яка веде домашнє господарство самостійно, і 600 злотих для особи в сім'ї.
    Доходом вважається сума місячних доходів від місяця, що передує поданню заяви, а в разі втрати доходу - від місяця, в якому подано заяву (незалежно від назви та джерела доходу, якщо законом не передбачено інше).

Окремі види безготівкових виплат:

    Соціальна робота - надається з метою поліпшення функціонування осіб та сімей у їхньому соціальному середовищі. Проводиться з особами та сім'ями з метою розвитку або посилення їх активності та незалежності в житті.

    консультації фахівців - зацікавлені особи можуть отримати безоплатні юридичні консультації у сфері сімейного та опікунського права, соціального забезпечення та захисту прав орендарів, а також психологічні та педагогічні консультації,

  житло, харчування, необхідний одяг - надається особам, які цього позбавлені.

Правила надання пільг з соціальної допомоги

    подання заяви про призначення соціальної допомоги,
    подання декларації про особистий, сімейний, доходи та майновий стан,
    у процесі розгляду справи екологічна експертиза не проводиться, крім випадків, коли виникають сумніви щодо достовірності заяви, зробленої громадянином України,
    пільги можуть надаватися строком на календарний місяць. Якщо право на пільгу не охоплює повний місяць, пільга надається за неповний місяць, а розмір пільги визначається шляхом ділення повної суми пільги на кількість календарних днів цього місяця і множення на кількість днів, на які поширюється пільга.

Куди подавати заяву

особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.

Бланки для завантаження http://kock.naszops.pl/dokumenty-do-pobrania/pomoc-spoleczna

За додатковою інформацією звертайтеся до Центру соціальної допомоги в Коцку за телефоном 81 - 859 12 56.


Виплати соціальної допомоги громадянам України, члени сім'ї яких повернулися в Україну

Громадянину України, який легально проживає на території Республіки Польща, член сім'ї якого повернувся на територію України, можуть бути надані грошові та негрошові допомоги
та негрошові виплати, відповідно до правил і порядку, передбачених Законом від 12 березня 2004 року "Про соціальну допомогу".


До складу сім'ї не включається член сім'ї, який повернувся на територію України - допомога надається відповідно до статті 30 Закону України "Про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території України".

Приклад: Чоловік, який працював у Польщі і був єдиним годувальником в сім'ї, повернувся в Україну, непрацююча дружина з малолітньою дитиною залишилася в Польщі. Вони матимуть право на соціальну допомогу, якщо відповідають критеріям і умовам, викладеним в Законі про соціальну допомогу.

Допомога надається згідно з правилами та процедурою вищезгаданого закону, з деякими змінами:

    Громадяни України, які звертаються за призначенням допомоги, подають заяву про свої особисті, сімейні, доходи та майновий стан (роздруківка додається).
    Інтерв'ю з членами сім'ї не проводиться, за винятком випадків, коли виникають сумніви щодо змісту декларації, поданої громадянином України.

Додаткову інформацію можна отримати в офісі Центру соціальної допомоги в Коцку та за телефоном 81 - 859 12 56.


Продовольча допомога в рамках Операційної програми "Продовольча допомога 2014 - 2020" (ОП "Продовольча допомога")

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається легальним, може отримати продовольчу допомогу в рамках Європейського фонду допомоги найбільш знедоленим.


Ця допомога надається за умови, що громадянин України відповідає критеріям отримання продовольчої допомоги в рамках Оперативної програми продовольчої допомоги на 2014-2020 роки згідно з окремими положеннями.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Центру соціальної допомоги в Коцку за телефоном 81 - 859 12 56.

Пільгами можуть користуватися громадяни України, які легалізували своє перебування в Шведському управлінні статистики відповідно до правил і порядку, зазначених у законах, що регулюють їх надання.

Сімейні допомоги включають в себе

    сімейна допомога з надбавками,
    допомога по догляду за дитиною
    одноразова допомога при народженні дитини (becikowe)
    допомога по догляду за дитиною
    допомога по догляду за дитиною,
    допомога по догляду за дитиною.

Надання деяких з них залежить від дотримання критерію доходу, який наразі становить 674 злотих на одну особу в сім'ї або 764 злотих, якщо в сім'ї є дитина-інвалід. Дохід, отриманий усіма членами сім'ї, враховується при визначенні порогу. Однак ст. 27 ч. 2 спеціального закону містить виняток із цього загального правила, оскільки при визначенні складу сім'ї не буде враховуватися особа (і її дохід), яка, згідно із заявою біженця, що подає заяву на отримання допомоги, не проживає в Польщі. На практиці це буде стосуватися чоловіків жінок і батьків дітей, які залишилися в Україні.

Сімейна допомога, пов'язана з доходами, призначається на період виплати, при цьому враховуються доходи, отримані в календарному році, що передує цьому періоду. Поточний період розпочався 1 листопада 2021 року і закінчується 30 жовтня цього року, тому потрібні доходи за 2020 рік. Водночас, положеннями Закону України "Про державну соціальну допомогу" передбачено врахування змін у доходах сім'ї, зокрема, внаслідок втрати роботи або іншої оплачуваної зайнятості.


Така ситуація виникає у випадку батьків, які евакуювалися з України разом з дітьми і втратили дохід, отриманий там від трудової або підприємницької діяльності. Центр соціальної допомоги зможе вважати такий дохід втраченим на підставі поданої біженцем декларації, що містить інформацію про дату втрати доходу, його вид і розмір - і на цій підставі призначити допомогу на дитину. Однак, як тільки такі батьки знайдуть роботу в Польщі, вони повинні будуть повідомити про це чиновників, які перевірять, чи зароблений там дохід все ще дає право на отримання допомоги, або чи був перевищений критерій доходу. Якщо він перевищений, то допомога може бути втрачена взагалі або зменшена (залежно від того, наскільки дохід перевищив поріг). Якщо це сталося, відповідно до ст. 24 ч. 7 Закону про сімейні допомоги, допомога припиняється або виплачується в меншому розмірі з місяця, наступного за першим місяцем після місяця, в якому був отриманий дохід.

Увага!

Можна буде подати заяву на сімейну допомогу для тимчасового опікуна дитини, призначеного для молодого біженця, який приїхав до Польщі не з батьками, а з іншим членом сім'ї або особою, яка не є членом сім'ї (ст. 26 п. 4 закону). Що стосується сімейної допомоги з критерієм доходу, то буде діяти правило, згідно з яким дохід тимчасового опікуна не буде враховуватися (тільки дохід дитини, якщо такий є).
Надання кожної з вищезазначених сімейних допомог також обумовлено виконанням індивідуально визначених для них вимог, що також стосуватиметься біженців, оскільки жодних винятків у цьому відношенні спецустат не запровадив. Як наслідок, деякі з них не будуть призначені центром соціальної допомоги - через відсутність можливості додати документи, що підтверджують виконання умов. наприклад, надбавка до сімейної допомоги для одиноких батьків - для її отримання потрібна, серед іншого, повна копія свідоцтва про народження дитини або повна чи скорочена копія свідоцтва про смерть другого з батьків дитини.

Особи, які приїхали до Польщі з дитиною-інвалідом, для того, щоб скористатися призначеними для них виплатами, такими як надбавка на догляд, надбавка на догляд або надбавка на навчання та реабілітацію такої дитини, повинні спочатку отримати довідку про інвалідність або її ступінь, видану районною комісією з оцінки інвалідності - будь-який український документ, що свідчить про порушення здоров'я, не може бути підставою для їх призначення центром соціальної допомоги.

СІМЕЙНІ ВИПЛАТИ

СІМЕЙНА ДОПОМОГА
Підставою для отримання сімейної допомоги та надбавок до сімейної допомоги є відповідність критерію доходу, який на одну особу в сім'ї не повинен перевищувати суму 674 злотих нетто. Якщо членом сім'ї є дитина з посвідченням про інвалідність або з помірним чи значним ступенем інвалідності, критерій доходу становить 764 злотих нетто на одну особу в сім'ї.
Розмір сімейної допомоги залежить від віку дитини і становить
95 злотих для дитини віком від 0 до 5 років,
124 злотих для дитини віком від 6 до 18 років,
135 злотих для дитини у віці від 19 до 24 років.

НАДБАВКИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ
Право на надбавку до сімейної допомоги надається за умови, що дитина має право на
право на сімейну допомогу, а також за умови виконання умов, необхідних для призначення надбавки.


Допомога при народженні дитини виплачується одноразово в розмірі 1 000 злотих. Вона надається матері або батькові, або законному опікуну дитини, якщо заява про її отримання подана до того, як дитині виповниться 1 рік.
До заяви необхідно додати
медична довідка або довідка, видана акушеркою, яка підтверджує, що мати дитини перебувала під медичним наглядом не пізніше 10-го тижня вагітності до пологів.

Допомога по догляду за дитиною в період відпустки по догляду за дитиною призначається на період 24 місяці - при догляді за однією дитиною, 36 місяців - при догляді за кількома дітьми, народженими під час одних пологів, 72 місяці - при догляді за дитиною, якій встановлено групу інвалідності або яка має важку форму інвалідності. Особа має право на одну допомогу в розмірі 400 злотих на місяць, незалежно від кількості дітей, які перебувають під її опікою.
До заяви необхідно додати (відповідно)

-довідку від роботодавця або заяву про дату і тривалість відпустки по догляду за дитиною та про те, що безпосередньо перед виникненням права дитини на відпустку по догляду за дитиною вона працювала не менше шести місяців,
-довідка з закладу цілодобового догляду, якщо дитина перебуває в ньому, про кількість днів на тиждень, протягом яких вона користується цілодобовим доглядом, або заява про те, що дитина, яка перебуває в закладі цілодобового догляду, в тому числі в спеціальному навчально-виховному закладі, не користується цілодобовим доглядом більше 5 днів на тиждень
-інші документи, в тому числі заяви, необхідні для встановлення права на отримання допомоги по догляду за дитиною під час відпустки для догляду за дитиною.


Допомога на дітей одиноким батькам призначається матері або батьку дитини, або законному чи фактичному опікуну дитини, якщо аліменти на утримання дитини не присуджені:
- у зв'язку з тим, що другий з батьків дитини помер, або батько дитини невідомий, або у задоволенні позову про стягнення аліментів з другого з батьків відмовлено.
Виплачується щомісяця в розмірі 193 злотих на дитину, але не більше 386 злотих на всіх дітей. Ця сума підлягає збільшенню на 80 злотих у випадку, якщо дитина має свідоцтво про інвалідність або значний ступінь інвалідності.
До заяви слід додати (відповідно)
- копія повної або скороченої копії свідоцтва про смерть другого з батьків дитини, або
- свіжа повна копія свідоцтва про народження дитини, якщо батько дитини невідомий, або
- копію остаточного рішення суду про відмову в задоволенні позову про стягнення аліментів;
- студент повинен надати копії повних або скорочених копій свідоцтв про смерть батьків.

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
Багатодітна сім'я має право на виплату 95 злотих на місяць на третю і кожну наступну дитину в сім'ї. При визначенні кількості дітей з метою визначення права на отримання цієї допомоги
враховуються лише діти, які мають право на сімейну допомогу.


ДОПОМОГА НА СПЕЦІАЛЬНУ ШКОЛУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ ДЛЯ ДИТИНИ-ІНВАЛІДА надається в розмірі 90 злотих на місяць для дитини віком до 5 років і 110 злотих на місяць для дитини віком від 5 років і до 24 років, якщо дитина має свідоцтво про інвалідність або свідоцтво про помірний чи важкий ступінь інвалідності.
з помірним або значним ступенем інвалідності.
До заяви необхідно додати
- посвідчення про інвалідність або довідка з помірним або значним ступенем інвалідності
помірний або значний ступінь інвалідності

ДОПОМОГА НА ПОЧАТОК РОКУ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ - це одноразова виплата в розмірі 100 злотих на дитину. Доплата також виплачується дитині, яка перебуває в дошкільному навчальному закладі. Заява про виплату доплати повинна бути подана до кінця періоду виплати допомоги, в якому розпочався даний навчальний рік або річна підготовка до школи. Заява, подана пізніше встановленого терміну, не розглядається.

Допомога у зв'язку з початком навчання дитини за межами місця проживання надається на період 10 місяців:

a. 113 злотих на місяць для проживання в населеному пункті, в якому знаходиться гімназія або школа мистецтв, де забезпечується обов'язкова освіта та обов'язкове навчання, а також початкова школа у випадку, якщо дитина або учень має посвідчення про інвалідність або ступінь інвалідності,
b. у розмірі 69 злотих на місяць для забезпечення проїзду дитини з місця проживання до місця розташування гімназії або школи мистецтв, де здійснюється обов'язкова освіта та обов'язкове навчання, в обсязі, що відповідає навчанню в гімназії.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Допомога призначається за заявою особи, яка має на неї право, після отримання номера PESEL, якщо виконуються умови, викладені в Законі про сімейні допомоги.

Необхідні документи (відповідно) :
1. заява про встановлення права на сімейну допомогу та надбавки до сімейної допомоги,
2. документ, що підтверджує особу особи, яка претендує на отримання сімейної допомоги,
3. декларація про навчання дитини в навчальному закладі, якщо дитина досягла 18-річного віку,
4. довідка про навчання у вищому навчальному закладі, якщо особа є студентом або особою з помірним або значним ступенем інвалідності, якщо вона навчається у вищому навчальному закладі,

5. повна або скорочена копія свідоцтва про смерть батьків або копія рішення суду про присудження аліментів, що набрало законної сили, або копія протоколу засідання, що містить зміст судового врегулювання, або копія угоди, досягнутої за участю медіатора, затвердженої судом, або будь-який інший документ, що має законну силу, виданий або затверджений судом, який зобов'язує сплачувати аліменти,
6. копія остаточного рішення суду про розірвання шлюбу або про роздільне проживання подружжя або повна чи скорочена копія свідоцтва про смерть.
повну або скорочену копію свідоцтва про смерть одного з подружжя або одного з батьків дитини - у випадку, якщо особа виховує дитину одна, 6.
одинокий батько,
7. повна копія свідоцтва про народження дитини - якщо батько невідомий,
8. копія остаточного рішення суду про відмову в задоволенні позову про стягнення аліментів
9. копія рішення суду, що набрало законної сили, про зобов'язання одного з батьків нести всі витрати на утримання дитини,
10. копія рішення суду про те, що дитина залишалася під почерговою опікою обох батьків протягом порівнянних і повторюваних періодів,
11. копія остаточного рішення суду про усиновлення або довідка суду з питань сім'ї або центру з усиновлення про проведений судовий розгляд справи про усиновлення дитини,
12. рішення суду про призначення законного або тимчасового опікуна дитини,
13. інші документи, в тому числі заяви, необхідні для встановлення права на отримання допомоги на дітей та надбавки до допомоги на дітей,

14. документи, що підтверджують розмір доходу сім'ї, в тому числі відповідно
декларації заявника про доходи членів сім'ї, отримані в календарному році, що передує періоду призначення допомоги, за винятком доходів, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян за правилами, встановленими ст. 27, ст. 30b, ст. 30c, ст. 30d, ст. 30e, ст. 30f Закону від 26 липня 1991 року про прибутковий податок з громадян
кожного повнолітнього члена сім'ї,
копія рішення суду, що набрало законної сили, про присудження аліментів на користь осіб, що входять або не входять до складу сім'ї, або копія протоколу засідання, що містить зміст судового рішення, копія угоди, укладеної за участю медіатора, затвердженої судом, або будь-який інший документ, що має законну силу, виданий або затверджений судом, який зобов'язує до сплати аліментів на користь осіб, що входять або не входять до складу сім'ї,
платіжні доручення або грошові перекази, що підтверджують суму сплачених аліментів, якщо члени сім'ї зобов'язані за рішенням суду, мировою угодою або договором, укладеним за участю медіатора, або іншим виконавчим документом, виданим або затвердженим судом, сплачувати аліменти на користь особи, яка не є членом сім'ї, або за межами сім'ї, що підлягає примусовому виконанню,
якщо особа, яка має право на аліменти, не одержувала аліменти або одержувала їх у меншому розмірі, ніж визначено рішенням суду, мировою угодою або договором, укладеним за участю медіатора, чи іншим виконавчим документом, що виданий або затверджений судом:

довідка органу, який здійснює виконавче провадження, про повну або часткову неефективність примусового стягнення аліментів, а також про розмір примусово стягнутих аліментів, або
інформація компетентного суду або установи про те, що стягувачем вжито заходів, пов'язаних з виконанням виконавчого документа за кордоном, або про те, що таких заходів не вжито, зокрема, у зв'язку з відсутністю правових підстав для їх вжиття або неможливістю стягувача вказати місце проживання боржника за кордоном, якщо боржник проживає за кордоном,
документ, у тому числі декларація, із зазначенням дати втрати доходу, розміру та виду втраченого доходу,
документ, у тому числі декларація, із зазначенням дати отримання доходу, розміру та виду доходу, отриманого членом сім'ї, а також кількості місяців отримання доходу - у разі отримання доходу в календарному році, що передує періоду призначення допомоги,
документ, у тому числі декларація, із зазначенням дати отримання доходу та суми і виду доходу, отриманого членом сім'ї за місяць, наступний за місяцем, в якому отримано дохід, - у разі отримання доходу після календарного року, що передує періоду виплати допомоги.

Завантажити  
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ
Банківський рахунок.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ

особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.

ПРАВОВА ОСНОВА:

1. закон від 28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги (Законодавчий вісник від 2022р.
поз. 615);
2. Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 583);
3. Постанова Ради Міністрів від 31 липня 2018 року. про розмір доходу сім'ї або доходу учня, що є підставою для звернення за призначенням сімейної допомоги та спеціальної опікунської допомоги, розмір сімейної допомоги та розмір допомоги на опікуна (Законодавчий вісник за 2018 р., поз. 1497).

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Допомога призначена особам, які не отримали декретну допомогу у зв'язку з народженням дитини. Нею можуть скористатися безробітні особи, які не підлягали соціальному страхуванню, або працівники, які працюють за трудовим договором для виконання певної роботи. Відсутність відповідного страхового стажу означає, що батьки не мають права на отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами від пенсійного органу, наприклад, установи соціального страхування.
Заяву про виплату допомоги може подати один з батьків дитини, фактичний опікун дитини, прийомна сім'я (за винятком професійної прийомної сім'ї), а також особа, яка усиновила, тобто взяла на виховання дитину, і тимчасовий опікун.
Допомога виплачується в розмірі 1 000 злотих на місяць. Тривалість виплати допомоги становить 52 тижні і продовжується в залежності від кількості дітей, народжених під час пологів.
Право на батьківську допомогу не залежить від доходу сім'ї.
Допомога по догляду за дитиною призначається з місяця народження, усиновлення або з місяця взяття дитини під опіку, якщо заява подана протягом 3 місяців з дня народження, усиновлення або взяття дитини під опіку. Заява, подана після цього терміну, призводить до того, що допомога призначається з місяця, в якому вона була подана.

Отримувачі допомоги по безробіттю також можуть скористатися цією допомогою, оскільки розмір допомоги, що виплачується районними центрами зайнятості, є нижчим за розмір цієї допомоги. Такі особи отримають компенсацію батьківської допомоги.
Необхідні документи (відповідно):
1. заява про встановлення права на отримання допомоги по догляду за дитиною,
2. копія остаточного рішення суду з питань сім'ї, що підтверджує усиновлення або
2. довідка суду з питань сім'ї або центру з усиновлення та патронату про проведений судовий розгляд справи про усиновлення чи
про проведений судовий розгляд справи про усиновлення дитини,
3. рішення суду у справах сім'ї про призначення опікуна або піклувальника
4. заява про форму виплати допомоги,
5. інші документи та заяви, необхідні для встановлення права на допомогу по догляду за дитиною.
допомога по догляду за дитиною.

Завантажити:
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ
На банківський рахунок.

ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ
особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.

ПРАВОВА ОСНОВА:

1. закон від 28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги (Законодавчий вісник від 2022р.
поз. 615);

2. Закон від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" (Законодавчий вісник за 2022 рік, поз. 583);
3. Постанова Ради Міністрів від 31 липня 2018 року. про розмір доходу сім'ї або доходу учня, що є підставою для призначення сімейної допомоги та спеціальної опікунської допомоги, розмір сімейної допомоги та розмір опікунської допомоги (Законодавчий вісник за 2018 р., поз. 1497).


ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД

ВАЖЛИВО: отримання допомоги по догляду залежить від наявності довідки про
про інвалідність, видану районними групами з оцінки інвалідності - як перша інстанція або воєводськими групами з оцінки інвалідності - як друга інстанція.

Допомога по догляду включає в себе

НАДБАВКА ЗА ВІДВІДУВАННЯ
Допомога на догляд призначається в розмірі 215,84 злотих на місяць для покриття витрат, пов'язаних з необхідністю забезпечення догляду та допомоги з боку іншої особи у зв'язку з нездатністю вести самостійне життя. Право на допомогу на догляд незалежно від доходу сім'ї,
мають
дитина-інвалід;
особа з інвалідністю, яка досягла 16-річного віку і має посвідчення про
зі значним ступенем інвалідності;
особа з інвалідністю старше 16 років, яка має посвідчення особи з інвалідністю
особа з помірним ступенем інвалідності, якщо інвалідність виникла до 21 року;
особа, яка досягла 75-річного віку.

Допомога на відвідування не надається
1. особі, яка перебуває в закладі з цілодобовим утриманням
2. якщо член сім'ї за кордоном має право на допомогу на покриття витрат, пов'язаних з доглядом за цією особою, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення
системами соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення не передбачено інше;
3. особі, яка має право на допомогу по догляду.
Додати:
Завантажити:
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

 

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ:
Допомога по догляду при звільненні з роботи або іншої оплачуваної роботи
має право
1. мати або батько;
2. фактичний опікун дитини
3. тимчасовий опікун
4. особа, яка є членом прийомної сім'ї в розумінні Закону від 9 червня 2011 року "Про підтримку сім'ї та систему прийомної сім'ї5. інші особи, на яких відповідно до положень Закону від 25 лютого 1964р. - Кодексу про сім'ю та опіку - за винятком осіб зі значним ступенем інвалідності - якщо вони не влаштовуються або залишають роботу або іншу оплачувану зайнятість з метою догляду за особою, яка має свідоцтво про значний ступінь інвалідності або свідоцтво про інвалідність разом з показаннями
для догляду за особою, яка має довідку про значний ступінь інвалідності або довідку про інвалідність разом з такими показаннями: потреба в постійному або тривалому догляді або допомозі іншої особи у зв'язку зі значно обмеженою можливістю самостійного існування та потреба в постійній участі опікуна дитини в процесі лікування, реабілітації та навчання на щоденній основі,
Особи, які не є родичами першого ступеня споріднення з особою, яка потребує догляду, мають право на надбавку на догляд, якщо виконуються всі наведені нижче умови:
1. батьки особи, яка потребує догляду, померли, позбавлені батьківських прав
є неповнолітніми або мають свідоцтво про важку форму інвалідності;
2. немає інших родичів першого ступеня споріднення, які є неповнолітніми або мають важку форму інвалідності;
3. немає осіб, зазначених у пункті 1 (2) і (3), або вони мають свідоцтво про значний ступінь інвалідності.Особа має право на надбавку на догляд, якщо інвалідність особи, яка потребує догляду
виникла: не пізніше 18 років або під час навчання в школі чи коледжі, але не пізніше 25 років.
але не пізніше досягнення 25-річного віку.
З 1 січня 2022 року допомога по догляду призначається в розмірі 2 119 злотих на місяць.
Допомога по догляду не призначається, якщо
1. особа, яка здійснює догляд:
(a) має встановлене право на пенсію за віком, пенсію по інвалідності, пенсію в разі втрати годувальника у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини, призначену в разі поєднання права на пенсію в разі втрати годувальника та іншу пенсію за віком, соціальну пенсію, постійну допомогу, компенсаційну виплату вчителю, передпенсійну допомогу або передпенсійну виплату;
(b) має встановлене право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду або допомогу по догляду, зазначену в Законі від 4 квітня 2014 року "Про встановлення та виплату допомоги по догляду
та виплати опікунської допомоги;
2. особа, яка потребує догляду:
(a) перебуває у шлюбі, за винятком випадків, коли один з подружжя має свідоцтво про
 про істотну недієздатність,б) влаштована в прийомну сім'ю, крім спорідненої прийомної сім'ї, сімейний дитячий будинок сімейного типу або у зв'язку з необхідністю навчання, перекваліфікації чи реабілітації до закладу, що забезпечує цілодобовий догляд, у тому числі до спеціального навчально-виховного центру, крім закладу, що провадить лікувальну діяльність, і перебуває на цілодобовому догляді більше 5 днів на тиждень,
3. особа, яка потребує догляду, крім особи, яка має встановлене право на дострокову пенсію за віком
4. член сім'ї особи, яка потребує догляду, має встановлене право на надбавку до сімейної допомоги, передбачену статтею 10 Закону про сімейні допомоги, право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду або опікунську допомогу, передбачену Законом від 4 квітня 2014 року про встановлення та виплату опікунської допомоги;
5. для особи, яка потребує догляду, встановлюється право на надбавку до сімейної допомоги, передбачену статтею 10 Закону про сімейні допомоги, право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду або опікунську допомогу, передбачену Законом від 4 квітня 2014 року про призначення та виплату опікунських допомог;

6. за особу, яка потребує догляду, інша особа має право за кордоном на допомогу для покриття витрат на догляд, якщо інше не передбачено положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення.

Завантажити
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД

Спеціальна допомога на догляд призначається особам, на яких, відповідно до положень Закону від 25 лютого 1964р. - Кодексу про сім'ю та опіку, а також подружжю, якщо вони
1. не влаштовуються на роботу або іншу оплачувану роботу або
2. звільняються з роботи або іншої оплачуваної роботи - з метою забезпечення постійного догляду за особою, яка має довідку про значний ступінь інвалідності або довідку про інвалідність, що містить вказівки на: необхідність постійного або тривалого догляду або допомоги іншої особи у зв'язку зі значно обмеженою можливістю самостійного існування та необхідність постійної участі опікуна дитини в процесі лікування, реабілітації та навчання.
Спеціальна допомога на догляд призначається, якщо сукупний дохід сім'ї особи, яка здійснює догляд, і сім'ї особи, яка потребує догляду, не перевищує 764 злотих на особу.
Доходом сім'ї особи, яка потребує догляду, вважається дохід наступних членів сім'ї
1. якщо особа, яка потребує догляду, є неповнолітньою:(a) особа, яка потребує догляду;
(б) батьки особи, яка потребує догляду
(c) чоловік (дружина) одного з батьків особи, яка потребує догляду
(d) особа, з якою батьки особи, яка потребує догляду, виховують спільну дитину;
(e) діти, які перебувають на утриманні осіб, зазначених у пунктах а-г, віком до 25 років, за винятком того, що до членів сім'ї не належать дитина, яка перебуває під опікою законного представника, одружена дитина, повнолітня дитина, яка має власну дитину, або один з батьків особи, яка потребує догляду, зобов'язаний за рішенням суду, що підлягає примусовому виконанню, надавати утримання особі, яка потребує догляду, або затвердженим судом;
2. якщо особа, яка потребує догляду, є повнолітньою:
(a) особа, яка потребує догляду;
(b) чоловік або дружина особи, яка потребує догляду;
(c) особа, з якою особа, що потребує догляду, виховує спільну дитину
(d) діти, які перебувають на утриманні осіб, зазначених у пунктах (а) - (в), віком до 25 років, за винятком того, що членами сім'ї не вважаються дитина, яка перебуває під опікою законного опікуна, дитина, яка перебуває у шлюбі, або повнолітня дитина, яка має свою власну дитину.

При встановленні права на спеціальну допомогу на догляд для особи, яка перебуває під опікою законного опікуна або влаштована в споріднену прийомну сім'ю в розумінні Закону від 9 червня 2011 року про підтримку сім'ї та систему прийомної сім'ї, беруться до уваги доходи сім'ї особи, яка перебуває під опікою, і доходи особи, яка потребує опіки.
Спеціальна допомога на догляд призначається в розмірі 620 злотих на місяць.


Спеціальна допомога на догляд не призначається, якщо
1. особа, яка здійснює догляд:
a) має встановлене право на пенсію за віком, пенсію, пенсію у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини, призначену в разі поєднання права на пенсію у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини з іншою пенсією за віком, соціальною пенсією, постійною пенсією, компенсаційною виплатою вчителям, передпенсійною виплатою або передпенсійною виплатою;
(b) має встановлене право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду або опікунську допомогу, зазначену в Законі від 4 квітня 2014 року про встановлення та виплату опікунських допомог;
(c) має свідоцтво про важку форму інвалідності;2. особа, яка потребує догляду, влаштована в прийомну сім'ю, за винятком рідної прийомної сім'ї, в дитячий будинок сімейного типу або у зв'язку з необхідністю навчання, перекваліфікації чи реабілітації в заклад, що забезпечує цілодобовий догляд, у тому числі в спеціальний навчально-виховний центр, за винятком суб'єкта господарювання, що провадить медичну діяльність, і в цьому закладі вона перебуває на цілодобовому догляді більше 5 днів на тиждень;
3. інша особа має встановлене право на достроковий вихід на пенсію за особою, яка потребує догляду;
4. член сім'ї, який здійснює догляд, має встановлене право на надбавку до сімейної допомоги,
право на надбавку до сімейної допомоги, передбачену статтею 10 Закону про сімейні допомоги, право на спеціальну допомогу по догляду, допомогу по догляду або допомогу по догляду, передбачену Законом від квітня 2014 року про встановлення та виплату допомоги по догляду. 5;
5. для особи, яка потребує догляду, встановлюється право на надбавку до сімейної допомоги, передбачену статтею 10 Закону про сімейні допомоги, право на спеціальну допомогу на догляд, допомогу на догляд або допомогу опікуну, передбачену Законом від 4 квітня 2014 року про встановлення та виплату допомоги опікуну;
6. за особу, яка потребує догляду, інша особа за кордоном має право на отримання допомоги на покриття витрат, пов'язаних з доглядом, якщо положеннями про координацію систем соціального забезпечення або двосторонніми угодами про соціальне забезпечення не передбачено інше.

 

Завантажити:
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022


ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ
Банківський рахунок.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ
особисто в Центрі соціальної допомоги в Коцку, вул. Яна Павла ІІ 29 з 7:15 до 15:15.

ПРАВОВА ОСНОВА:

1. закон від 28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги (Законодавчий вісник від 2022р.
поз. 615);
2. Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни (Законодавчий вісник за 2022 р., поз. 583);
3. Постанова Ради Міністрів від 31 липня 2018 року. про розмір доходу сім'ї або доходу учня, що є підставою для звернення за призначенням сімейної допомоги та допомоги на особливий догляд, розмір сімейної допомоги та розмір допомоги на опікуна (Законодавчий вісник за 2018 р., поз. 1497).

Відповідно до Закону про польську мову, офіційною мовою в Польщі є польська мова. Це означає, що заяви та додатки до заяв на отримання сімейної допомоги повинні бути складені польською мовою, в тому числі заповнені польською мовою - рекомендовані шаблони заяв та додатків до них розміщені на сайті Міністерства праці та соціальної політики за адресою https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 і залишаються актуальними.

З метою покращення комунікації працівників компетентного органу з громадянами України, які звертаються за отриманням сімейної допомоги, а також для підтримки громадян України в процесі заповнення та подання заяв на отримання сімейної допомоги польською мовою, в тому числі з метою роз'яснення окремих описів полів та інструкцій, що містяться в шаблонах заяв/додатків, ми публікуємо нижче в перекладі українською мовою шаблони всіх заяв та додатків до заяв. Крім того, ми також публікуємо пропозицію щодо типової декларації (та її переклад), про яку йдеться у статті 26(2) Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

Шкільні надбавки та стипендії:

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

- документи, що підтверджують дохід сім’ї за місяць, що передував

подачі заяви (наприклад, довідка роботодавця про чисту заробітну

плату);

- підтвердження про надання номеру PESEL із символом UKR;

- документ, що підтверджує вашу особу

Завантажити:

Заявка на шкільну стипендію http://kock.naszops.pl/pliki/plik/w-n-i-o-s-e-k-stypendium-2017-1693981533.pdf

Заява на отримання шкільної допомоги http://kock.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-zasilek-szkolny-2017-1693981532.pdf

 

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ, PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOWI UKRAINY, KTÓREGO POBYT NA TERYTORIUM RP JEST UZNANY ZA LEGALNY

PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583)

 KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Obywatelowi Ukrainy, który:

 1. jest wpisany w rejestr PESEL,
 2. przebywa legalnie na terytorium RP (zgodnie z ustawą jw.)


NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej,
 5. opłaty mieszkaniowe;


CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL. Wniosek należy wypełnić literami alfabetu łacińskiego.

 

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 

Wniosek https://samorzad.gov.pl/attachment/7a7b8840-be97-4461-987f-12423178c324

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY ORAZ WARUNKI PRZYZNAWANIA TEGO ŚWIADCZENIA

 

PODSTAWA PRAWNA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583)
 2. Rozporządzenie  RM z dnia 15 marca 2022 r.  (Dz. U z 2022 r. poz. 605)
 3. Rozporządzenie  RM z dnia 16 marca 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 608)

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r.  Weryfikacja legalności pobytu obywatela Ukrainy zgodnie z ustawa jw.


KWOTA WSPARCIA
40 zł za osobę dziennie.

 

OKRES PRZYZNANIA WSPARCIA
Nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek zgodny z Rozporządzeniem jw. za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Podmiot składający wniosek nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia za osobę przyjętą do zakwaterowania np. za wynajem, środki z fundacji itp. oraz zostało już wypłacone wcześniej świadczenie.  

 

WERYFIKACJA WNIOSKU
Wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, które nie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. Weryfikacja  złożonego wniosku będzie dokonywana przed wypłatą świadczenia przez upoważnionego pracownika.

Wniosek https://samorzad.gov.pl/attachment/9809a1a7-21e3-4a7c-b650-ec51b5030114

załącznik https://samorzad.gov.pl/attachment/3e1b7137-b61b-4f16-9bfb-6ef4e14eff69

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 


Świadczenia z pomocy społecznej

Obywatelowi Ukrainy mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PomSpołU).

W celu uzyskania tej pomocy obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Taki sposób procedowania zdecydowanie uprości i przyspieszy rozstrzygnięcie o przyznaniu pomocy.

Do udzielania powyższych świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia.

Na podobnych co powyżej zasadach przyznawana może być pomoc obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium RP, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy w związku z trwającymi działaniami wojennymi.

Zgodnie z art. 36 pkt 1) i 2) PomSpołU:

Świadczenia pieniężne to:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne to:

 1. praca socjalna,
 2. bilet kredytowany,
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. składki na ubezpieczenia społeczne,
 5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. sprawienie pogrzebu,
 7. poradnictwo specjalistyczne,
 8. interwencja kryzysowa,
 9. schronienie,
 10. posiłek,
 11. niezbędne ubranie,
 12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 14. mieszkanie chronione,
 15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Pomoc psychologiczna

Projekt ustawy przewiduje także pomoc innego rodzaju niż pomoc finansowa czy pomoc niepieniężna określona PomSpołU. Zgodnie z art. 29 PomocUkrainaU, obywatelowi Ukrainy może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.

Pomoc ta jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań własnych gminy i może być dofinansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące, stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze potrzeby bytowe). Przyznawane są na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Kto może otrzymać świadczenia z pomocy społecznej?

 • obywatel Ukrainy, który legalnie przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r.,
 • deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • został wpisany do rejestru PESEL.

Jakie świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez polskie instytucje) lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat –  w przypadku, gdy nie nabyli uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego),
 • zasiłek okresowy – przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
 • zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży.
 • specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Kryteria przyznawania świadczeń pieniężnych

 • Podstawą przyznania świadczeń pieniężnych jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł.
 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej).

Wybrane rodzaje świadczeń niepieniężnych:

 • praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. 
 • poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów, mogą również skorzystać z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
 • schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym.

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

 • złożenie wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
 • złożenie  oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej,
 • w postępowaniu nie sporządza się wywiadu środowiskowego, chyba, że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy,
 • świadczenia mogą być przyznane za okres miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc liczbę dni objętych świadczeniem.

Gdzie należy złożyć wniosek

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 

Druki do pobrania http://kock.naszops.pl/dokumenty-do-pobrania/pomoc-spoleczna

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku oraz pod numerem telefonu  81 – 859 12 56.

 

Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodzin powrócili na teren Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne
i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy – pomoc przyznana na podstawie art.30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Przykład: Mąż, który pracował w Polsce i był jedynym żywicielem rodziny, powrócił na Ukrainę, w Polsce pozostała niepracująca żona z małym dzieckiem. Będą uprawnieni do pomocy społecznej w przypadku spełniania kryteriów i przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ww. ustawy, z pewnymi zmianami:

 • Obywatele Ukrainy ubiegający się o pomoc składają oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (druk w załączeniu).
 • W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku oraz pod numerem telefonu  81 – 859 12 56.

 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (POPŻ)

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc ta jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 na podstawie odrębnych przepisów.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku oraz pod numerem telefonu  81 – 859 12 56. 

Świadczenia przysługują obywatelom Ukrainy z zalegalizowanym przez specustawę pobytem na zasadach i w trybie wskazanym w ustawach, które regulują ich przyznawanie.

Do świadczeń rodzinnych należą:

 • zasiłek rodzinny z dodatkami,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie pielęgnacyjne.

Przyznanie części z nich jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Do progu liczą się dochody osiągnięte przez wszystkich członków rodziny. Jednak art. 27 ust. 2 specustawy zawiera wyjątek od tej ogólnej zasady, bo do składu rodziny nie będzie brana pod uwagę osoba (oraz jej dochody), która zgodnie z oświadczeniem uchodźcy ubiegającego się o świadczenia nie przebywa w Polsce. W praktyce będzie to dotyczyć mężów kobiet i ojców dzieci, którzy zostali na Ukrainie.
Świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu są przyznawane na okres zasiłkowy, a pod uwagę bierze się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym go poprzedzającym. Ten aktualnie trwający zaczął się 1 listopada 2021 r., a zakończy 30 października br., dlatego wymagane jest przedstawienie dochodów z 2020 r. Jednocześnie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują uwzględnianie zmian w sytuacji dochodowej rodziny, m.in. na skutek utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku rodziców, którzy z dziećmi ewakuowali się z Ukrainy i utracili dochód osiągany tam z tytułu wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej. Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł potraktować taki dochód jako utracony na podstawie złożonego przez uchodźcę oświadczenia, zawierającego informację o dacie utraty dochodu, jego rodzaju oraz wysokości – i na tej podstawie przyznać zasiłek na dziecko. Natomiast w momencie, gdy taki rodzic znajdzie pracę w Polsce, będzie musiał o tym powiadomić urzędników, którzy sprawdzą, czy uzyskany w niej dochód dalej kwalifikuje do pobierania zasiłku, czy też może doszło do przekroczenia kryterium dochodowego. Jego przekroczenie może spowodować całkowitą utratę świadczeń lub obniżenie ich wysokości (w zależności od tego, o ile złotych dochód był wyższy od progu). Jeśli tak się stało, to zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek przestanie przysługiwać lub będzie wypłacany w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Uwaga!
O świadczenia rodzinne będzie mógł wnioskować opiekun tymczasowy dziecka, ustanawiany dla małego uchodźcy, który nie przyjechał do Polski z rodzicem tylko innym członkiem rodziny lub osobą niespokrewnioną (art. 26 ust. 4 specustawy). W odniesieniu do świadczeń rodzinnych, w których występuje kryterium dochodowe, będzie obowiązywać zasada, że dochody opiekuna tymczasowego nie będą do niego wliczane (jedynie dochody dziecka, o ile jakiekolwiek uzyskuje).
Przyznanie każdego z wymienionych wyżej świadczeń rodzinnych jest również uwarunkowane spełnieniem indywidualnie określonych dla nich wymogów, które będą obowiązywać też uchodźców, bo specustawa nie wprowadziła w tym zakresie żadnych wyjątków. W efekcie niektórych z nich ośrodek pomocy społecznej nie będzie mógł im przyznać – ze względu na brak możliwości dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do jego uzyskania potrzebny jest m.in. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu drugiego rodzica dziecka.
Osoby, które przyjechały do Polski z niepełnosprawnym dzieckiem, aby skorzystać z przeznaczonych dla nich świadczeń, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne albo dodatek do zasiłku na kształcenie i rehabilitację takiego potomka, muszą najpierw uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – jakikolwiek dokument ukraiński wskazujący na dysfunkcję zdrowotną nie może być podstawą do ich przyznania przez ośrodek pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY
Podstawą do nabycia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku rodzinnego uzależnione jest od wieku dziecka i wynosi:
95 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
124 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
135 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje
zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku.

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.
Do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres: 24 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem, 36 miesięcy – przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące – przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie przysługuje jeden dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
Do wniosku należy dołączyć ( odpowiednio):
-zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
-zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
-inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka:
- ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć ( odpowiednio):
- kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
- osoba ucząca się musi dostarczyć kopie odpisów zupełnych lub skróconych aktów zgonu rodziców.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE
WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego
dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:
a. w wysokości 113 zł miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
b. w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
Świadczenie zostanie przyznane na wniosek osoby uprawnionej po otrzymaniu numeru PESEL jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wymagane dokumenty (odpowiednio) :
1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
4. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
5. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,
6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis
zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko,
7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
10. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
12. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego, tymczasowego dziecka,
13. inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
14. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych - każdego pełnoletniego członka rodziny,
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Do pobrania:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

                                                                                                  

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie dedykowane jest osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Skorzystać z niego mogą osoby bezrobotne, które nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu czy pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło. Brak odpowiedniego okresu ubezpieczenia powoduje, że rodzicowi nie przysługuje zasiłek macierzyński z organu emerytalno-rentowego np. ZUS.
Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. adoptowała dziecko oraz opiekun tymczasowy.
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie. Okres przyznania świadczenia wynosi 52 tygodnie i  ulega wydłużeniu w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje, że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Takie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.
Wymagane dokumenty ( odpowiednio):
1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
2. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
4. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
5. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
rodzicielskiego.

Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

WAŻNE:  świadczenia opiekuńcze uzależnione są od posiadania orzeczenia
o niepełnosprawności wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności– jako pierwsza instancja lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Do świadczeń opiekuńczych należy:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny,
posiadają:
niepełnosprawne dziecko;
osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
osoba, która ukończyła 75 lat.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Dodać:
Do Pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

 


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1. matce lub ojcu;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. opiekunowi tymczasowemu;
4. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. innym osobą, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole
wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2.119 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2. osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
 o znacznym niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającą całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3. na osobę wymagającą opieki inna niż osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111
 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:
1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki;
b) rodziców osoby wymagającej opieki;
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki;
b) małżonka osoby wymagającej opieki;
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko;
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumowaniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym  mowa w ustawie z dnia4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4. członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

REALIZACJA WYPŁATY
Konto bankowe.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul.Jana Pawła II 29 w godzinach 7:15 – 15:15 

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615);
2. ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U  z 2022 r. poz. 583);
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim – rekomendowane do wykorzystywania wzory wniosków i załączników zamieszczone są na stronie internetowej MRiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 i pozostają aktualne.
W celu usprawnienia komunikacji pracowników organu właściwego z obywatelami Ukrainy ubiegającymi się o świadczenia rodzinne oraz wsparcia obywateli Ukrainy w procesie wypełniania i składania wniosków o świadczenia rodzinne w języku polskim, w tym w celu wyjaśnienia poszczególnych opisów pól i pouczeń zawartych we wzorach wniosków/załączników, pomocniczo publikujemy poniżej, przetłumaczone na język ukraiński wzory wszystkich wniosków i załączników do wniosków. Dodatkowo publikujemy również propozycję wzoru oświadczenia (i jego tłumaczenie) o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

Zasiłki i stypendia szkolne:

 STYPENDIA SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

            Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kock

 

Termin składania wniosków o stypendia szkolne    

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Jana Pawła II 29,  - do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

 

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół:

 1. publicznych i niepublicznych;
 2. niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych

oraz

 1. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenie to przyznawane jest przezBurmistrza Miasta Kock uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Kock.

 

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tym samym na dochód składają się:

wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W takim przypadku do składanego wniosku dołącza się także prośbę o wydanie zaświadczenia.

 

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające dochód za ubiegły rok kalendarzowy z prowadzonej działalności zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu; 
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej „w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”.

W stosunku do osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania;
 2. dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli są płacone;
 3. oświadczenie podatnika o wysokości dochodu.

           

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU Z TYTUŁU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO.    

Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć miesięczną składkę odprowadzaną do KRUS-u płaconą jedynie za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie (lub oświadczenie) wydane przez właściwy organ podatkowy w podatku rolnym o ilości hektarów przeliczeniowych
  lub
 2. decyzję wymiarową w podatku rolnym.

Kwoty i formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: tornister/torbę szkolną, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina i teatru w trakcie roku szkolnego. W ramach tej formy pomocy pokrywane są także koszty wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę, oprogramowania komputerowego w podstawowym zakresie i niezbędnego oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, mysz i inne akcesoria);

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania – w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjnych prowadzone odpłatnie przez szkoły i domy kultury.

 

Wyłącznie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie faktury za zakupiony bilet miesięczny), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. Podstawą zakwalifikowania do konkretnej kwoty stypendium stanowią następujące grupy dochodowe:

 1. I grupa – stypendium w wysokości 120,00 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 0 do 300,00 zł;
 2. II grupa - stypendium w wysokości 100,00 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dochodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 300,01 zł do 600,00 zł;

Świadczenie przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego

Przyznane stypendium szkolne jest realizowane raz w miesiącu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur (wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne, do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium. Dostarczone rachunki lub faktury realizowane są po czterech dniach roboczych od daty ich złożenia. Rachunki i faktury należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocku po upływie 14 dni od otrzymania decyzji przyznającej świadczenie.

 

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Faktura/ rachunek zawierający:

 1. nazwę wystawcy;
 2. imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 3. datę wystawienia;
 4. datę sprzedaży
 5. numer faktury/ rachunku
 6. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki, spodnie itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy:
 • zakupiony towar nie ma tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,
 • nazwa artykułu podana jest symbolem lub z nazwy zakupionego przedmiotu nie wynika jasno co zostało zakupione, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup:

 1. podręczników, biurka, krzesła do biurka
 2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i plecaków szkolnych, słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych na CD, lektur szkolnych);
 3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wychowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, bluzy, spodnie sportowe obuwie sportowe, strój kąpielowy itp.), a także mundurka szkolnego;
 4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka).

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej może też zostać wykorzystane na opłacenie/pokrycie:

 1. wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę (do kwoty przyznanego miesięcznie stypendium szkolnego) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, zawierającego informacje na temat wyjazdu ucznia na „zieloną szkołę”: kosztów, terminu wyjazdu, kwoty dofinansowania, nr konta na które ma być dokonany przelew;
 2. abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc;
 3. udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły (np. wyjścia do kina, teatru itp.) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kwotę wydatku poniesionego przez rodzica.

Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę i zainteresowania uczniów (np. zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kursy języków obcych itp.) na podstawie rachunków imiennych bądź faktur lub zaświadczeń wystawianych przez instytucje organizujące zajęcia.

Przyznane stypendium szkolne w formie pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się poza Kockiem) na podstawie faktury za zakupiony bilet miesięczny.

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów” – art. 90 e ust. 1 – 4, ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kock.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne http://kock.naszops.pl/pliki/plik/w-n-i-o-s-e-k-stypendium-2017-1693981533.pdf

Wniosek o zasiłek szkolny http://kock.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-zasilek-szkolny-2017-1693981532.pdf

 

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-14-01-182

Regon 004181180

e-mail: opskock@lublin.home.pl

Tel. 81 8591256

Ośrodek czynny w godzinach:

7:15-15:15

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Dane do faktury

Nabywca:

Gmina Kock

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP714-19-99-009

Odbiorca:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock