Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

Zasiłki okresowe

Czcionka:

Zasiłek okresowy

 

Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby -samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł,
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 600,00 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia niezbędne jest podejmowanie każdej pracy, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej określonym w ustawie o pomocy społecznej, tj. 776,00 zł, a faktycznie posiadanym dochodem osoby. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł a dochodem tej osoby.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby w rodzinie uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20,00 zł.

 Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawanej pomocy udziela pracownik Ośrodka Pomocy społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-okresowy

Druki do pobrania http://kock.naszops.pl/dokumenty-do-pobrania/pomoc-spoleczna

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-14-01-182

Regon 004181180

e-mail: opskock@lublin.home.pl

Tel. 81 8591256

Ośrodek czynny w godzinach:

7:15-15:15

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Dane do faktury

Nabywca:

Gmina Kock

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP714-19-99-009

Odbiorca:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock